W świecie zawodów.

Zawód, to zbiór zadań (czynności), wymagających odpowiedniej wiedzy i umiejętności, zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Jak przygotować się do tak ważnej życiowej decyzji, jaką jest wybór zawodu, co wziąć pod uwagę podpowie Wam film, który znajdziecie w poniższym linku: https://www.youtube.com/watch?v=MM8_9dZpzx8.
Ważnym krokiem w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych jest poszukiwanie konkretnych wiadomości o zawodach. Ryzykowne jest wybieranie zawodu bez rzetelnej, aktualnej i wyczerpującej informacji o nim. Jeśli jesteś zainteresowany jakimś konkretnym zawodem, to dobrze jest dowiedzieć się o nim jak najwięcej. Przede wszystkim dobrze będzie jeśli zgromadzisz wiedzę na temat: zadań zawodowych, warunków pracy, wymagań wobec osób zainteresowanych określonym zawodem, przeciwwskazań do pracy w danym zawodzie (kto nie powinien wykonywać tego zawodu głównie ze względu na stan zdrowia), ścieżek kształcenia i uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz szans na znalezienie zatrudnienia. Konfrontacja waszych wyobrażeń o danym zawodzie z konkretną wiedzą o nim pozwoli Wam podjąć w przyszłości świadomą decyzję zawodową.
Będziemy w najbliższym czasie zamieszczać na stronie internetowej naszej szkoły charakterystyki wybranych zawodów, jako inspirację do poszukiwań przez Was przyszłej drogi zawodowej. 

 

Artykuły