Dyrekcja

 

Dyrektor szkoły: Sylwia Młynarczyk- Rysak

Zastępca dyrektora: Małgorzata Bojarczuk