Stołówka

 

 

Stołówka szkolna

 

 

Stołówka zapewnia smaczne i zdrowe posiłki, które przygotowywane są w szkolnej kuchni.

 

Serwowane jedzenie jest wykonane z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa oraz

 

przepisów Ministra Zdrowia1  oraz SANEPID - U.

 

Dzieci z grup przedszkolnych mogą skorzystać z wyżywienia całodziennego tzn.: śniadania, obiadu i podwieczorka.

 

Uczniowie z klas I - VIII SP mają możliwość skorzystania z obiadów.

    

                       

                            

 

Opłaty za wyżywienie  można dokonać tylko na konto bankowe

w terminie  do 10 dnia każdego miesiąca

 

Nr konta bankowego : 76 9610 0002 2010 0070 8283 0003

 

W tytule przelewu należy napisać : imię, nazwisko dziecka, oddział,  opłata za żywienie za miesiąc (podać nazwę miesiąca) 

 

Przykład: Jan Brzęczyszczykiewicz, 3-4 latki, opłata za wyżywienie za wrzesień 2020

 

 lub

W tytule przelewu należy napisać : imię, nazwisko dziecka, klasa, opłata za obiady za miesiąc (podać nazwę miesiąca) 

 

Przykład: Jan Brzęczyszczykiewicz, VIIc, opłata za obiady za wrzesień 2020 

 

 

 Przerwa obiadowe: 12.25 - 12.45

 

Godziny posiłków w przedszkolu:

śniadanie - 8.30

obiad - 11.30

podwieczorek - 14.00

 

Zwroty za rezygnację lub nieobecność dziecka:

 

Zwrot poniesionych kosztów następuje tylko na podstawie zgłoszenia lub pisemnej rezygnacji.

 

Rezygnacja z wyżywienia/obiadów następuje w formie pisemnej.

 

Zgłoszenie nieobecności dziecka następuje telefonicznie (825762891) lub osobiście w sekretariacie szkoły.

 

Zwrotowi podlega dzienna stawka za wyżywienie x ilość dni zgłoszonej nieobecności.

 

Zwrotowi nie podlega stawka za pierwszy dzień zgłoszonej nieobecności.

 

W razie nie zgłoszenia nieobecności lub rezygnacji opłata nie jest zwracana.

 

 

 


 

 

Artykuły