Osiągnięcia uczniów klas 0-II.

 

Międzyszkolny Konkurs Plastyczno – Profilaktyczny „Żyj Zdrowo” - Wyróżnienia: Maja Szostak IB, Maja Szczupak IB – opiekun Bożena Mąka

 

 Międzyszkolny konkurs na pocztówkę „Życzenia dla dzieci z autyzmem”: Maja Szostak – laureat – opiekun Bożena Mąka

 

 Szkolny konkurs profilaktyczny „Nałogi poplączą Ci drogi” - I miejsce - Amelia Kostrzanowska – IA –opiekun Ewa Matysiak, Julia Kiełb – IB  - opiekun -  Bożena Mąka, Adrian Madej  II – opiekun – Jolanta Kuc, II miejsce: Bartosz Lasek – IA – opiekun Ewa Matysiak, Maja Szostak – IB – opiekun Bożena Mąka, Michał Odrobiński – II opiekun Jolanta Kuc, III miejsce: Łucja Bąk – IA – opiekun – Ewa Matysiak, Jakub Geń – IB – opiekun Bożena Mąka, Natalia Górna – II – opiekun Jolanta Kuc,  Wyróżnienia: Blanka Kosidło – IA opiekun Ewa Matysiak, Justyna Marczuk IB opiekun Bożena Mąka, Amelia Nowak – II opiekun Jolanta Kuc

Międzyszkolne Zawody Sportowe dla uczniów klas I-III, Drużyna klas I-II, II miejsce, opiekun: Jolanta Kuc,Ewa Matysiak, Bożena Mąka

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny "AS Matematyki", Julia Kiełb klasa IB- laureat opiekun Bożena Mąka; Maja Szostak Klasa IB, wyróżnienie opiekun Bożena Mąka, Łucja Bąk klasa IA, wyróżnienie, opiekun Ewa Matysiak

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny  "Gżegżółka", Jan Serafin, klasa IA- laureat , opiekun Ewa Matysiak

Ogólnopolska Olimpiada Olimpusek – sesja wiosenna

Język polski
Klasa IA nauczyciel przygotowujący Ewa Matysiak:Drozdalska Wiktoria,  Bąk Łucja– miejsce 7 – dyplom laureata,  Lasek Bartosz – miejsce 8 – dyplom laureata, Belal Szymon – miejsce 10 – dyplom laureata, Rudnik Kamil– miejsce 17 – dyplom uznania, Zając Krzysztof – miejsce 20 – dyplom uznania
Klasa IB nauczyciel przygotowujący Bożena Mąka:Dutkowska Hanna, Dutkowska Maryla,   Kiełb Julia – miejsce 7 – dyplom laureata,  Hakobyan Karina – miejsce 18 – dyplom uznania, Marczuk Justyna – miejsce 20 – dyplom uznania
Klasa II nauczyciel przygotowujący Jolanta Kuc: Kaszak Karolina – miejsce 18 – dyplom uznania
 
Matematyka
Klasa IA nauczyciel przygotowujący Ewa Matysiak: Bąk Łucja – miejsce 4 – dyplom laureata, nagroda książkowa,  Lasek Bartosz- miejsce11 – dyplom laureata,  Sokół Paulina – miejsce12 – dyplom laureata, Drozdalska Wiktoria – miejsce13 – dyplom laureata, Kosidło Blanka – miejsce 15 – dyplom laureata, Zając Krzysztof – miejsce 17 – dyplom uznania, Rudnik Kamil, Bondyra Piotr – miejsce 18 - dyplom uznania
 Klasa IB nauczyciel przygotowujący Bożena Mąka:  Dutkowska Hanna – miejsce 2 – dyplom laureata, nagroda
książkowa, Kiełb Julia – miejsce 4 - dyplom laureata, nagroda książkowa,  Dutkowska Maryla – miejsce 9 – dyplom laureata, Szostak Maja – miejsce 19 – dyplom uznania
Klasa II nauczyciel przygotowujący Jolanta Kuc: Dębski Igor – miejsce 11 – dyplom laureata, Szymański Jakub – miejsce 12 – dyplom laureata
 

VII Miejski Konkurs Przyrodniczo- Ekologiczny "Świat wokół nas" dla klas II, laureatka, Kaszak Karolina kl.II, nauczyciel Kuc Jolanta

XIX Konkurs Plastyczny i Literacki MOJE MIASTO KRASNYSTAW- I nagroda w konkursie plastycznym Amelia Nowak kl.II n-el Kuc Jolanta, wyróżnienie Karina Hakobyjan, Hanna Dutkowska kl.Ib n-el Bożena Mąka

 I semestr

Styczeń Miesiącem Matematyki - etap szkolny - laureaci: Szymański Jakub, Madej Adrian kl. 2, opiekun Jolanta Kuc, IB Laureaci: Maryla Dutkowska -opiekun Bożena Mąka, Łucja Bąk kl. 1a, opiekun Ewa Matysiak

Konkurs organizowany przez PPP 'Dbam o siebie" Klasa IB wyróżnienia: Maja Szczupak, Karina Hakobyan - opiekun Bożena Mąka