Kadra

Sylwia Młynarczyk - Rysak - dyrektor 

Małgorzata Bojarczuk - wicedyrektor, - zajęcia techniczne, 

 

Marzena Bas - chemia, matematyka

Mariusz Bąk - wychowanie fizyczne

Grażyna Bojarska - religia

Wiesław Bojarczuk - fizyka,

Alicja Bolesta - pedagog

Katarzyna Bujak - bibliotekarz

Kamila Cegłowska - logopeda, nauczyciel wspomagający

Magdalena Dąbrowska - edukacja wczesnoszkolna, 

Inga Droszcz - psycholog
Małgorzata Dzik - muzyka, świetlica

Monika Forysiuk - wychowanie przedszkolne,

Bartłomiej Gałus - wychowanie przedszkolne,

Małgorzata Kaniuka - Paradowska - edukacja wczesnoszkolna, 

Katarzyna Kornicka - nauczyciel wspomagający,
Jolanta Kuc -edukacja wczesnoszkolna

Dorota Kurzyńska - nauczyciel wspomagający

Marzena Krzysztofiak - edukacja wczesnoszkolna,

Jolanta Leszczyńska - religia
Iwona Łukasik - j.angielski

Agata Malessa – pomoc nauczyciela

Renata Marczewska - wychowanie przedszkolne,
Tomasz Marczewski - historia, wiedza o społeczeństwie
Ewa Matysiak - edukacja wczesnoszkolna

Bożena Mąka - edukacja wczesnoszkolna
Teresa Miszczak - plastyka, informatyka, geografia

Nowakowska Monika - nauczyciel wspomagający,
Piotr Oleśniewicz - wychowanie fizyczne

Anna Ozonek - nauczyciel wspomagający, świetlica

Marta Sienkiewicz - j.angielski

Dorota Szpakowska - Matczuk - j.polski

Aneta  Szymaniak - j.niemiecki

Joanna Wojtaszek - świetlica

Wrzyszcz Elżbieta - j.polski

Marta Ziarko - matematyka, biologia, wdżr