Osiągnięcia uczniów klas IV-VIII.

Miejski konkurs profilaktyczny "Uzależnienie od środków psychoaktywnych. Rozumiem i pomagam. organizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w KrasnymstawieI miejsce Michał Kowalczyk za utwór literacki ,, Nowy ja”klasa VIII, opiekun Elżbieta Wrzyszcz