„Świat jakiego nie znamy” - ogólnopolski projekt edukacyjno-społeczny Fundacji JIM.

Nasza szkoła w roku szkolnym 2020/2021 przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjno-społecznego Fundacji JIM pt. „Świat jakiego nie znamy”. Celem projektu jest zrozumienie przez uczniów trudności z jakimi zmagają się ich rówieśnicy ze spektrum autyzmu poprzez zwiększenie wiedzy na temat autyzmu oraz bezpośrednie doświadczanie w jaki sposób postrzegają świat koledzy z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Program jest realizowany w klasie 3 „b” i 6 „b”. Zapraszam do zapoznania się z informacjami na temat autyzmu dostępnymi pod adresami stron internetowych www.jim.org , www.polskananiebiesko.pl , www.polskiautyzm.pl , www.naniebiesko.org.pl oraz z treścią filmików zamieszczonych na Youtube: „Autyzm wprowadza zmysły w błąd”, „Autyzm w 51 sekund”, „Nie jestem niegrzeczny, jestem autystykiem”.

 

Monika Nowakowska